thiết kế web xổ số

Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả xosoninhthuan miền Bắc 30 ngày gần nhất

1. Xổ số Miền Bắc ngày 05/12 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4752100, 6, 7
G1

07540

1
G2

75731 73475

21
G3

91273 55144 86736
99900 82341 11775

31, 1, 6, 8
40, 1, 4
G4

4831 7851 5581 2662

51, 1, 7, 9
G5

4138 8878 7384
1966 7257 5976

61, 2, 6, 6
73, 5, 5, 6, 8
G6

206 459 399

81, 4
G7

66 61 51 07

99
Mã ĐB: 2 5 10 12 15 16 17 19 (CQ)
XSMB 30 ngày

2. XSMB ngày 04/12 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8769405, 8
G1

91575

12, 6, 8, 9
G2

75033 08536

20, 1, 2, 3, 5
G3

46248 65031 61731
92459 68147 45722

31, 1, 3, 6, 7
46, 6, 7, 8
G4

8312 4054 7046 6146

54, 4, 5, 9
G5

2837 7020 5316
7905 4018 9921

6
75
G6

708 554 392

8
G7

25 23 55 19

92, 4
Mã ĐB: 5 6 8 10 13 14 17 18 (CP)
XSMB 90 ngày

3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 03/12 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB0171607
G1

77561

13, 6, 6, 7, 9
G2

47720 88355

20, 0, 1, 8
G3

58888 22091 21180
93030 49821 58663

30,0,4,7,7,9
47
G4

5620 5047 0428 6339

55
G5

7437 0630 4896
2937 8774 2334

61, 3, 3, 4
74
G6

663 164 416

80, 8
G7

13 07 17 19

91, 6
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 11 15 16 (CN)
XSMB 100 ngày

4. SXMB KQXSMB ngày 02/12 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB8748504, 4, 7
G1

17336

12, 7, 9
G2

51133 12554

22, 3, 5, 6, 7
G3

07135 21522 53104
80826 94365 61619

30, 3, 5, 6, 7
4
G4

1255 4461 1512 3977

52, 4, 5
G5

7172 5165 4923
7678 2530 2804

61, 5, 5
72, 7, 8
G6

427 937 452

85, 5
G7

85 25 07 17

9
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 14 17 18 (CM)
XSMB 200 ngày

5. XSMB ngày 01/12 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB1230100, 1, 1
G1

78982

10, 7, 8, 8
G2

02630 94374

20, 5, 8
G3

19187 84917 12364
34641 35984 38101

30, 2
41, 2, 2, 3, 9
G4

0620 6862 5300 7618

5
G5

0918 6025 9110
3749 0894 8079

62, 4
74, 4, 9
G6

074 487 042

82, 4, 7, 7
G7

28 43 32 42

94
Mã ĐB: 1 4 6 12 15 16 17 19 (CL)
XSMB 300 ngày

6. XSMB ngày 30/11 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB0742602, 5, 7, 7
G1

98379

13, 3, 6, 9
G2

36655 42158

26, 6, 9
G3

20547 19426 60986
16887 53632 79116

32, 6
43, 4, 7
G4

8229 9619 1705 7002

55, 8
G5

2436 1281 6999
0144 7407 1184

6
73, 9
G6

391 898 713

81, 4, 6, 7
G7

73 07 13 43

91, 8, 9
Mã ĐB: 2 4 6 11 15 17 19 20 (CK)
XSMB 10 ngày

7. XSMB ngày 29/11 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB0314105, 8
G1

42683

10, 7, 8
G2

33410 77553

2
G3

40459 27342 45945
67889 05550 03883

33, 8, 9
41, 2, 2, 5
G4

5665 3065 3233 2570

50, 3, 9
G5

8938 3480 2573
5139 2488 1808

65, 5
70, 3, 8
G6

378 618 017

80,3,3,7,8,9
G7

05 90 42 87

90
Mã ĐB: 2 6 10 11 13 15 17 18 (CH)
XSMB 20 ngày

8. XSMB ngày 28/11 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1191301,1,2,3,6,7,9,9
G1

00010

10, 2, 3, 5, 8
G2

45748 26907

28
G3

21383 29212 36806
31583 06432 05215

30, 2, 6, 9
48
G4

5903 8499 5218 4870

54
G5

2036 5201 1028
1171 6609 2730

6
70, 1
G6

782 009 902

82, 3, 3
G7

01 54 99 39

99, 9
Mã ĐB: 4 5 8 11 15 17 18 19 (CG)
XSMB 40 ngày

9. XSMB ngày 27/11 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8475700, 0, 3, 3
G1

74703

10, 7, 8
G2

11900 12554

27
G3

19791 04270 46759
59547 46181 41018

36, 7, 7
46, 7
G4

6537 8278 2059 1059

54, 7, 9, 9, 9
G5

3927 1272 4079
5403 1036 9546

6
70, 2, 7, 8, 9
G6

292 100 737

81, 6
G7

77 10 86 17

91, 2
Mã ĐB: 2 5 8 11 12 16 18 20 (CF)
XSMB 50 ngày

10. XSMB ngày 26/11 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB1187302, 6, 7
G1

79812

12, 7
G2

47282 88599

20, 3
G3

70943 22982 59952
37117 45252 21860

3
43, 3, 5
G4

1123 4002 3496 2068

52, 2, 3, 3, 7
G5

4388 0945 3653
5957 2143 9067

60, 7, 8
73
G6

706 799 886

82, 2, 4, 6, 8
G7

20 53 07 84

96, 9, 9
Mã ĐB: 3 4 7 8 11 13 14 16 (CE)
XSMB 60 ngày

11. XSMB ngày 25/11 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB0881604, 6, 7, 8
G1

27324

10,2,4,5,6,8
G2

11953 24697

24, 6
G3

69110 04565 34068
51050 01507 34991

31, 3
44
G4

6108 5491 7718 6815

50, 3
G5

0369 9606 8760
7104 5179 0112

60, 3, 5, 8, 9
73, 9
G6

833 331 214

8
G7

44 73 63 26

91, 1, 7
Mã ĐB: 1 5 9 11 14 15 18 20 (CD)
XSMB 500 ngày

12. XSMB ngày 24/11 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB2095203, 3, 9
G1

00044

10, 1
G2

09136 65520

20, 7
G3

37660 91974 35253
52186 26203 32691

32, 6
40, 4
G4

4463 9632 9958 5680

52, 3, 8
G5

6964 1362 2611
0203 6272 9010

60, 1, 2, 3, 4
72, 4, 6
G6

327 990 476

80, 1, 6
G7

81 09 40 61

90, 1
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 16 18 19 (CB)
XSMB 1 ngày

13. XSMB ngày 23/11 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB5799901
G1

27345

10, 2, 2, 4, 6
G2

57014 50063

21, 4, 9
G3

32466 88975 22112
69463 62612 65221

31
45
G4

2456 8073 1231 9668

51, 6, 6, 8
G5

0256 0729 5497
2958 5424 4777

62,3,3,6,8,8
73, 3, 5, 7
G6

068 473 251

8
G7

01 62 16 10

97, 9
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 12 16 18 (CA)
XSMB 2 ngày

14. XSMB ngày 22/11 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1467000, 2, 6, 8
G1

55598

11, 4, 8
G2

48326 78511

22, 6, 8
G3

51702 36362 08564
49572 30361 71728

32
48
G4

8348 0098 3900 8870

50, 2, 3, 6
G5

6408 7473 4056
4050 8122 8486

61, 2, 4
70, 0, 2, 3
G6

295 832 718

86
G7

53 06 14 52

95, 8, 8
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 7 10 16 (BZ)
XSMB 3 ngày

15. XSMB ngày 21/11 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1794801, 7
G1

51570

13, 3, 3, 6
G2

91263 22132

23, 6, 7, 9, 9
G3

00523 03627 43013
06575 30407 70045

32
42, 5, 5, 6, 8
G4

4513 6199 8246 3789

55
G5

8601 7285 1129
0145 0142 0079

63, 5, 6
70, 5, 9
G6

926 913 865

85, 9
G7

55 66 29 16

99
Mã ĐB: 3 5 7 11 12 14 17 18 (BY)
XSMB 4 ngày

16. XSMB ngày 20/11 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4907101, 5
G1

99401

18
G2

21782 88421

21, 5, 8
G3

20081 95632 13518
48191 49925 22550

32, 4, 6
49
G4

6986 8728 3505 6493

50
G5

2182 4299 3534
5389 7960 6436

60, 0, 7, 9
71, 2
G6

260 949 169

81,2,2,6,8,9
G7

92 67 88 72

91, 2, 3, 9
Mã ĐB: 6 7 12 14 15 16 17 19 (BX)
XSMB 5 ngày

17. XSMB ngày 19/11 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB384290
G1

02633

19
G2

37498 40297

23, 3, 4, 8, 9
G3

14331 95638 82894
72723 51994 85732

31,2,3,3,6,8
43
G4

1243 0254 8383 9997

54
G5

2136 7389 6623
6224 6833 9192

62, 4, 6
7
G6

062 766 980

80, 3, 9
G7

28 19 90 64

90,2,4,4,7,7,8
Mã ĐB: 2 3 4 9 11 12 14 18 (BV)
XSMB 6 ngày

18. XSMB ngày 18/11 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9837103
G1

77855

12, 2, 3, 4
G2

10658 79326

26
G3

08768 35389 63003
45013 25896 58159

34
41, 9
G4

7512 3573 6252 6597

52,5,8,8,9,9
G5

1270 2234 9849
9414 4541 8794

62, 8
70, 1, 3
G6

558 262 712

82, 4, 9
G7

84 59 90 82

90, 4, 6, 7
Mã ĐB: 3 6 7 9 12 15 17 20 (BU)
XSMB 7 ngày

19. XSMB ngày 17/11 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB9511001, 4
G1

91230

10, 7
G2

25848 37352

26
G3

46596 92391 75545
86395 28746 58992

30, 5, 8
44,4,5,6,7,8
G4

7879 2244 9001 6647

52, 2, 7
G5

4782 2335 0826
9117 2981 5762

62, 6, 8
79
G6

366 704 757

81, 2
G7

38 44 68 52

91, 2, 5, 6
Mã ĐB: 2 3 4 10 12 13 15 16 (BT)
LôTô XSMB

20. XSMB ngày 16/11 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB5486904, 9
G1

34677

10, 5, 9
G2

80583 17410

20, 1, 5, 9
G3

12119 75379 69729
45196 06463 06180

36, 6, 6
44
G4

9936 0565 5964 1109

56, 9
G5

7356 9273 1879
6015 4125 3336

63, 4, 5, 9
73, 3, 7, 9, 9
G6

959 344 804

80, 3
G7

36 20 73 21

96
Mã ĐB: 5 8 9 11 12 14 15 17 (BS)
In vé dò XSMB

21. XSMB ngày 15/11 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3385907
G1

98585

15, 8
G2

15030 42515

23, 4
G3

42098 91871 50318
01855 83971 19248

30, 2
43, 7, 8
G4

4323 2947 9183 2296

52, 4, 5, 6, 9
G5

3696 2554 2052
1479 5643 5271

62
71,1,1,2,4,9
G6

174 207 624

83, 5
G7

56 62 32 72

96, 6, 8
Mã ĐB: 7 9 10 12 14 16 18 20 (BR)
In vé dò XSMB

22. XSMB ngày 14/11 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8580000, 0, 2, 7
G1

00197

10, 4, 4
G2

42692 64848

2
G3

29100 63052 36810
40639 42349 75155

36, 9
41, 3, 8, 9
G4

3675 2498 3669 6507

52, 3, 5, 7
G5

9587 3898 3298
5302 4643 3914

66, 9
75
G6

066 614 953

87
G7

36 97 41 57

92,7,7,8,8,8
Mã ĐB: 1 2 3 6 10 11 15 20 (BQ)
In vé dò XSMB

23. XSMB ngày 13/11 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1941203, 5, 6
G1

85667

10, 1, 2, 9, 9
G2

26906 22710

2
G3

09590 96248 53294
43395 49876 53705

30, 1, 5
43, 4, 6, 8, 9
G4

0546 8664 1572 8719

5
G5

5678 1599 1893
6844 0749 9130

64, 7, 8
72, 6, 8
G6

503 719 868

8
G7

31 11 43 35

90, 3, 4, 5, 9
Mã ĐB: 1 3 5 6 7 13 14 17 (BP)
In vé dò XSMB

24. XSMB ngày 12/11 (Chủ Nhật)

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB9837503, 4, 5
G1

76516

10, 1, 6, 9
G2

96169 75327

27, 8, 9
G3

43330 15764 27087
13704 97836 25835

30, 1, 5, 6
42
G4

9431 1962 5810 4897

53, 8
G5

9119 0490 7211
2058 3074 0453

62, 4, 9
74, 5, 9
G6

290 942 079

87
G7

29 03 05 28

90, 0, 7
Mã ĐB: 1 2 6 8 15 17 18 20 (BN)
In vé dò XSMB

25. XSMB ngày 11/11 (Thứ Bảy)

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB083910
G1

10466

13, 7
G2

98837 12660

24, 4
G3

32013 97782 99924
14855 36394 62547

31, 3, 5, 7, 7
41, 6, 7
G4

2966 0980 7346 0935

54, 5, 7
G5

5641 7824 5937
5096 1970 2117

60, 0, 6, 6
70, 7
G6

033 357 377

80, 2
G7

54 60 31 99

91, 4, 6, 9
Mã ĐB: 1 2 7 8 10 13 19 20 (BM)
In vé dò XSMB

26. XSMB ngày 10/11 (Thứ Sáu)

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB9467002, 8
G1

63617

10, 7, 7
G2

06517 67183

21, 8
G3

73264 81508 35774
70740 13362 49497

35
40, 1, 3, 4, 8
G4

6748 0376 3592 9574

57
G5

7457 7387 2244
3441 9081 5173

62, 4
70,3,4,4,6,8
G6

578 528 643

81, 3, 7
G7

02 10 21 35

92, 7
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 9 13 15 (BL)
In vé dò XSMB

27. XSMB ngày 09/11 (Thứ Năm)

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB3456208, 9, 9, 9
G1

39661

15, 5
G2

67957 16661

22
G3

06243 10409 80709
63247 33362 51297

37
40,3,4,4,5,7,9,9
G4

7945 1349 1037 1650

50, 4, 7
G5

4615 2896 3092
9154 8815 6908

61, 1, 2, 2
7
G6

744 249 840

8
G7

22 44 97 09

92, 6, 7, 7
Mã ĐB: 3 9 12 13 14 17 19 20 (BK)
In vé dò XSMB

28. XSMB ngày 08/11 (Thứ Tư)

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9852604
G1

98288

10, 3, 5
G2

98391 09260

20,3,4,6,7,9
G3

71869 77840 71704
54410 26927 61167

33
40
G4

9313 4352 7579 1270

52, 6
G5

1329 6820 0124
2423 5389 2356

60, 7, 9
70, 1, 9
G6

071 033 989

82, 8, 9, 9
G7

93 82 15 95

91, 3, 5
Mã ĐB: 1 2 6 8 15 17 18 20 (BH)
In vé dò XSMB

29. XSMB ngày 07/11 (Thứ Ba)

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1094903, 4, 5
G1

97813

10, 3, 3, 8
G2

40248 97258

24, 4, 6, 7, 8
G3

17172 53726 16571
15018 50843 54542

3
42, 3, 5, 8, 9
G4

2387 7105 7024 0996

58
G5

8370 7910 5928
1004 2693 8577

6
70, 1, 2, 3, 7
G6

045 513 973

87
G7

27 90 24 03

90, 3, 6
Mã ĐB: 2 3 6 9 10 13 15 16 (BG)
In vé dò XSMB

30. XSMB ngày 06/11 (Thứ Hai)

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB9148401, 5, 7
G1

12495

12, 4, 4, 9
G2

39738 55566

22
G3

41141 02296 53869
51007 60891 56212

30, 8, 8
41, 4, 6, 8
G4

5822 9346 8559 8819

52, 9
G5

6894 6444 7848
8799 0114 7238

66, 9
7
G6

514 305 030

82, 4, 8
G7

01 82 52 88

91, 4, 5, 6, 9
Mã ĐB: 1 6 7 8 9 12 18 19 (BF)
In vé dò XSMB

kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất KQXSMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?

- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.

- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc

Tại xosoninhthuan.vn có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xosoninhthuan.vn

Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định

Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.

Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.

Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosoninhthuan.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "xổ số Ninh Thuận - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".

 

Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosoninhthuan.vn:

LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC
Ngày Mở Thưởng Mã Tỉnh Tên Tỉnh
Thứ 2 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 3 XSQN Xổ Số Quảng Ninh
Thứ 4 XSBN Xổ Số Bắc Ninh
Thứ 5 XSHN Xổ Số Hà Nội
Thứ 6 XSHP Xổ Số Hải Phòng
Thứ 7 XSND Xổ Số Nam Định
Chủ Nhật XSTB Xổ Số Thái Bình

Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.

Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosoninhthuan.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty xổ số Ninh Thuận.

Copyright © 2023 XOSONINHTHUAN.VN, All Rights Reserved

Kết quả Xổ Số 3 miền ở đây chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào trang công ty xổ số các tỉnh để tham khảo.
Địa chỉ Cty XSKT Ninh Thuận: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận